รายการ ข้อมูล
ชื่อโปร  เล่น LINE ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุดรวม 1 GB
(หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 600 Kbps)
ฟรี เพชรเกมเศรษฐี 30 เม็ด
ราคา 99 บาท
เน็ตที่ได้  1 GB
โทรฟรี  –
ระยะเวลา 7 วัน
อื่น ๆ ฟรี เพชรเกมเศรษฐี 30 เม็ด
สมัครได้ที่  *900*3922*17258873#

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.