หน้าแรก 2016 ตุลาคม

จดหมายเหตุรายเดือน ตุลาคม 2016

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัด 512 Kbps รวม 1.2 GB 79 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.2 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8952*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัด 512 Kbps รวม 800 MB 45 บาท / 4 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 800 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 45 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 4 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8975*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัด 512 Kbps รวม 200 MB 15 บาท / วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 200 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 15 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8951*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัด 384 Kbps 144 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps โทรฟรีในเครือข่าย ไม่อั้น ราคา 144 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี  ในเครือข่าย 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8945*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัด 384 Kbps 24 บาท / วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps โทรฟรีในเครือข่าย ไม่อั้น ราคา 24 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี ในเครือข่าย 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8944*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัดความเร็ว 500 MB 199 บาท / เดือน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps) โทรฟรีทุกครือข่าย 100 นาที ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  500 MB โทรฟรี  100 นาที ระยะเวลา  1 เดือน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*1807*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัดความเร็ว 1 GB 199 บาท / เดือน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 128 Kbps) พร้อมฟรี WiFi ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  1 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา  1 เดือน อื่น ๆ  ฟรี WiFi สมัครได้ที่  *900*1801*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตไม่จำกัด 512 Kbps รวม 1.2 GB 79 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.2 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8952*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 200 MB 15 บาท / วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 200 MB ราคา 15 บาท เน็ตที่ได้  200 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3306*17258873#

【TRUE】เล่นเน็ตความเร็วสูงสุด 100 MB 9 บาท / วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 100 MB ราคา 9 บาท เน็ตที่ได้  100 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3301*17258873#

【DTAC】ดู YOUTUBE / Line TV 500 MB 29 บาท / วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร ดู YOUTUBE และLine TV 500 MB (ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่สมัคร) ราคา 29 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*865*8525595#

【DTAC】แชต LINE ไม่อั้น 19 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  แชต LINE ไม่อั้นทั้งสัปดาห์ ราคา 19 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*421*8525595#

【DTAC】Wifi ไม่จำกัด 99 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  Wifi ไม่จำกัด ราคา 99 บาท เน็ตที่ได้  ไม่จำกัด โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*699*8525595#

【DTAC】โทรฟรีเบอร์ดีแทค 300 นาที 59 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีเบอร์ดีแทค 300 นาที  5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  300 นาที ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*393*8525595#

【DTAC】โทรฟรีเบอร์ดีแทค 80 นาที 19 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีเบอร์ดีแทค 80 นาที 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ราคา 19 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  80 นาที ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*391*8525595#

【DTAC】โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น 59 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่อั้น 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*307*8525595#

【DTAC】โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น 25 บาท / 3 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีเบอร์ดีแทค ไม่อั้น 5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ราคา 25 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  5 ทุ่ม - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 3 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*303*8525595#

【DTAC】Facebook ไม่อั้น 29 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  ฟรี Facebook ไม่อั้น ราคา 29 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*86*8525595#

【DTAC】โทรฟรีไม่จำกัด ตี 5-5 โมงเย็น 79 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีไม่จำกัด ตี 5-5 โมงเย็น พร้อมฟรีไม่อั้น Line,Facebook,WhatApp ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  ตี 5-5 โมงเย็น ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  ฟรีไม่อั้น Line,Facebook,WhatApp สมัครได้ที่  *104*472*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 1.5 GB 399 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 1.5 GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ฟรี Wifi ไม่จำกัด โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัด ตี 5 - 5 โมงเย็น ราคา 399 บาท เน็ตที่ได้  1.5 GB โทรฟรี  ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*217*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 500 MB 299 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 500 MB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ฟรี Wifi ไม่จำกัด โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัด ตี 5 - 5 โมงเย็น ราคา 299 บาท เน็ตที่ได้  500 MB โทรฟรี ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*216*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 160 MB 99 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 160 MB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ฟรี Wifi ไม่จำกัด โทรเบอร์ดีแทคไม่จำกัด ตี 5 - 5 โมงเย็น ราคา 99 บาท เน็ตที่ได้  160 MB โทรฟรี  ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *103*215*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 384 Kbps 144 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 384 Kbps โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชั่วโมง ราคา 144 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี  24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*484*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 384 Kbps 24 บาท / 1 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 384 Kbps โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชั่วโมง ราคา 24 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี  24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*483*8525595#

【DTAC】เน็ตคิดตามชั่วโมงการใช้งาน 70 ชั่วโมง 199 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เน็ตคิดตามชั่วโมงการใช้งาน 70 ชั่วโมง ฟรี Facebook ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  70 ชั่วโมง โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  ฟรี Facebook สมัครได้ที่  *104*864*8525595#

【DTAC】เน็ตคิดตามชั่วโมงการใช้งาน 20 ชั่วโมง 99 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เน็ตคิดตามชั่วโมงการใช้งาน 20 ชั่วโมง ฟรี Facebook ราคา 99 บาท เน็ตที่ได้  20 ชั่วโมง โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  ฟรี Facebook สมัครได้ที่  *104*12*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตเต็มสปีด 1.5 GB 199 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตเต็มสปีด 1.5 GB ฟรี Facebook 30 วัน ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  1.5 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*853*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตเต็มสปีด 400 MB 59 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตเต็มสปีด 400 MB ฟรี Facebook 7 วัน ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  400 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  ฟรี Facebook สมัครได้ที่  *104*852*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 12 GB 799 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 12 GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 384 Kbps ฟรี Wifi ไม่จำกัด ราคา 799 บาท เน็ตที่ได้  12 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ ฟรี Wifi ไม่จำกัด สมัครได้ที่  *104*343*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 9 GB 699 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 9 GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 384 Kbps ฟรี Wifi ไม่จำกัด ราคา 699 บาท เน็ตที่ได้  9 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  ฟรี Wifi ไม่จำกัด สมัครได้ที่  *104*344*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 4.5GB 399 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 4.5GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ฟรี Wifi ไม่จำกัด ราคา 399 บาท เน็ตที่ได้  4.5 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  ฟรี Wifi ไม่จำกัด สมัครได้ที่  *104*21*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 2.5GB 299 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 2.5GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ราคา 299 บาท เน็ตที่ได้  2.5 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*353*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 4.5 GB 399 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 4.5 GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ราคา 399 บาท เน็ตที่ได้  4.5 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*21*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 2.5GB 299 บาท / 30 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 2.5GB หลังจากครบกำหนด เล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ราคา 299 บาท เน็ตที่ได้  2.5 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*353*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 100 Mbps 99 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 100 Mbps หลังจากใช้ครบ 1 GB สามารถเล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ราคา 99 บาท เน็ตที่ได้  100 Mbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*884*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 512 Kbps 79 บาท / 7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 512 Kbps หลังจากใช้ครบ 1.5 GB สามารถเล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 64 Kbps ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*857*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 100 Mbps 79 บาท /7 วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 100 Mbps หลังจากใช้ครบ 600 MB สามารถเล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 128 Kbps ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  100 Mbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*883*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 100 Mbps 49 บาท /วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 100 Mbps หลังจากใช้ครบ 1.2 GB สามารถเล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 384 Kbps ราคา 49 บาท เน็ตที่ได้  100 Mbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*29*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 100 Mbps 19 บาท /วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 100 Mbps หลังจากใช้ครบ 500 MB สามารถเล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 64 Kbps ราคา 19 บาท เน็ตที่ได้  100 Mbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*881*8525595#

【DTAC】เล่นเน็ตไม่จำกัด 384 Kbps 15 บาท/วัน ™

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็ว 384 Kbps หลังจากใช้ครบ 400 MB สามารถเล่นต่อเนื่องได้ที่ความเร็ว 64 Kbps ราคา 15 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *104*871*8525595#