TRUE (ทรู)

 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  1 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8924*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  500 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8923*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุดรวม 1 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps) โทรฟรีทุกเครือข่าย 250 นาที -ต่ออายุอัตโนมัติ- ราคา 499 บาท เน็ตที่ได้  1 GB โทรฟรี  250 นาที ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*1249*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps) โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที -ต่ออายุอัตโนมัติ- ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  500 MB โทรฟรี  100 นาที ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*1807*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  แชต LINE ไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย (ตี 5 - 5 โมงเย็น) ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3919*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  แชต LINE ไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย (ตี 5 - 5 โมงเย็น) ราคา 9 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3918*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  แชต LINE ไม่อั้น ราคา 19 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  900*3511*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร แชต LINE ไม่อั้น ราคา 5 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3510*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  Facebook ไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย (ตี 5 - 5 โมงเย็น) ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3917*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  Facebook ไม่อั้น พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย (ตี 5 - 5 โมงเย็น) ราคา 9 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี ตี 5 - 5 โมงเย็น ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3916*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  Facebook ไม่อั้น ราคา 19 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3502*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  Facebook ไม่อั้น ราคา 5 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3501*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีในครือข่าย 24 ซม. ราคา 85 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  24 ชม. ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*4806*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีทุกครือข่าย 680 นาที ราคา 300 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  680 นาที ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3130*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร โทรฟรีทุกครือข่าย 100 นาที ราคา 45 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  100 นาที ระยะเวลา 5 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3131*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  โทรฟรีทุกครือข่าย 15 นาที ราคา 7 บาท เน็ตที่ได้  - โทรฟรี  15 นาที ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3132*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 2 GB ราคา 250 บาท เน็ตที่ได้  2 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3325*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 1.5 GB ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  1.5 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8982*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 200 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 128 Kbps) ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  200 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8927*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 400 MB ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  400 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3307*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 320 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps) ราคา 49 บาท เน็ตที่ได้  320 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3302*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 200 MB ราคา 15 บาท เน็ตที่ได้  200 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3306*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 100 MB ราคา 9 บาท เน็ตที่ได้  100 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3301*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 1 GB ราคา 150 บาท เน็ตที่ได้  1 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8903*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด จำนวน 500 MB ราคา 59 บาท เน็ตที่ได้  500 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8923*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 6 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 384 Kbps) พร้อมฟรี WiFi ราคา 699 บาท เน็ตที่ได้  6 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ ฟรี WiFi สมัครได้ที่  *900*1369*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 3 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 128 Kbps) พร้อมฟรี WiFi ราคา 399 บาท เน็ตที่ได้  3 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*1339*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 128 Kbps) พร้อมฟรี WiFi ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  1 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ ฟรี WiFi สมัครได้ที่  *900*1801*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 30 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8976*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.2 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8952*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 800 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 45 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 4 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8975*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 200 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 15 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8951*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps โทรฟรีในเครือข่าย ไม่อั้น ราคา 144 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี  ในเครือข่าย 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8945*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps โทรฟรีในเครือข่าย ไม่อั้น ราคา 24 บาท เน็ตที่ได้  384 Kbps โทรฟรี ในเครือข่าย 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8944*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุดรวม 500 MB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps) โทรฟรีทุกครือข่าย 100 นาที ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  500 MB โทรฟรี  100 นาที ระยะเวลา  1 เดือน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*1807*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด รวม 1 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 128 Kbps) พร้อมฟรี WiFi ราคา 199 บาท เน็ตที่ได้  1 GB โทรฟรี  - ระยะเวลา  1 เดือน อื่น ๆ  ฟรี WiFi สมัครได้ที่  *900*1801*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร  เล่นเน็ตไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.2 GB (หลังจากใช้ครบ สามารถใช้ต่อเนื่อง ที่ความเร็ว 64 Kbps) ราคา 79 บาท เน็ตที่ได้  512 Kbps โทรฟรี  - ระยะเวลา 7 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*8952*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 200 MB ราคา 15 บาท เน็ตที่ได้  200 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3306*17258873#
 รายการ ข้อมูล ชื่อโปร เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด รวม 100 MB ราคา 9 บาท เน็ตที่ได้  100 MB โทรฟรี  - ระยะเวลา 1 วัน อื่น ๆ  - สมัครได้ที่  *900*3301*17258873#